Kiinteistöpalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokielto

28.2.2023

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja työnantajapuolta edustavan Kiinteistötyönantajat ry:n työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet sopimuskauden viimeisenä päivänä 28.2. myöhään iltaan. 

PAM aloittaa kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaista työtä koskevat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot keskiviikkona 1.3.2023 klo 06.00. Kiellot päättyvät erillisellä ilmoituksella tai kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen tai jos sovitteluun päädytään, sovintoesityksen. 

Vuoronvaihtokielto koskee ainoastaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa vuoronvaihtoa.

Ylityökielto ja vuoronvaihtokielto eivät koske hätätyötä tai tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisivat yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa.  

PAMin ja Kiinteistötyönantajat ry:n välisiä työehtosopimusneuvotteluja jatketaan jälleen keskiviikkona 1.3.

Lue lisää ylityö-ja vuoronvaihtokiellosta  --> täältä